MPiT : A new RoHS project - RoHS Pack 15

Na stronach Öko-Institut e.V. rozpoczęły się konsultacje dot. dyrektywy RoHS (2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Konsultowany projekt  (tzw. Pack 15) obejmuje przegląd wykazu substancji objętych ograniczeniami oraz ocenę nowego wniosku o zwolnienie z ograniczenia.

Projekt składa z dwóch części  technical specifications i project description.

WIĘCEJ

Uwaga prosimy kierować na biuro@piit.org.pl w terminie do dnia 21 Lutego 2018r.

Za prace z ramienia Zarządu PIIT jest odpowiedzialny Piotr Mękarski – Przewodniczący Komitetu KOŚ