MK: Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłasza konsultacje Projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Projektowane zmiany w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz planowania gospodarki odpadami będą wpływać na ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko i zmniejszenie zagrożenia odpadów dla zdrowia i środowiska, pozwolą na oszczędniejsze gospodarowanie zasobami i mniejsze zużycie surowców do produkcji. Ponadto rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów mogą przyczynić się do tego, że przedsiębiorstwa chcąc sprostać wymaganiom rynku europejskiego będą intensywnie wprowadzać nowe rozwiązania technologiczne, bardziej efektywne i bardziej przyjazne środowisku. Może to wpłynąć na zwiększenie innowacyjności gospodarki, a tym samym na wzrost jej konkurencyjności.

Uwagi można zgłaszać do Biura PIIT w terminie do dnia 18 listopada 2020 r. pod adres: magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ: