MK: Projekt ustawy dot. odnawialnych źródeł energii oraz niektórych innych ustaw

Trwają konsultacje Ministerstwa Klimatu dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.  Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy mają na celu ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji oraz potwierdzenie na poziomie ustawy dotychczasowej praktyki dotyczącej sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE.

Na uwagi oczekujemy do 24 sierpnia 2020 r.

WIĘCEJ: