MK: konsultacje proj. rozp. ws. wyboru metody oraz sposobu obliczania rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu

Projektowane rozporządzenie nie wprowadza nowych rozwiązań, lecz stanowi kontynuację dotychczasowych przepisów  w zakresie obliczania poziomu zbierania zużytego sprzętu. Zaletą takiego rozwiązania   jest również zachowanie porównywalności danych wieloletnich. Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie mikro-,małych
i średnich przedsiębiorstw.

Konieczne jest dokonanie wyboru jednej z metod obliczania poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego za rok 2021 i lata następne.

WIĘCEJ:

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 16 września 2020 r. na adres magda.kaminska@pii.org.pl.