MK-KE-Standardy przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W załączeniu przekazujemy pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu, dotyczące propozycji Komisji Europejskiej w sprawie standardów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wg. Naszych Ekspertów wprowadzenie obowiązku zgodności przetwarzania zużytego sprzętu z normami CENELEC serii EN 50625 oraz EN 50614 będzie bardziej dotyczyło zakładów przetwarzania, ale powinno to pomóc w walce z szarą strefą w tym obszarze. Prawdopodobnie podniesie to koszty przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla wprowadzających (zakłady przetwarzania będą musiały ponieść koszty certyfikacji), ale z drugiej strony rynek powinien być bardziej ucywilizowany, bo zakłady przetwarzania będą zobligowane do wprowadzenia pewnych standardów.

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 25 maja 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.

Załączniki