MK: Projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy

Prowadzone są konsultacje Projektu ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy

Ustawa przewiduje szereg zmian, w tym m.in. w związku z opóźnieniami wynikającymi m.in. z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz w celu wsparcia realizacji nowych źródeł wytwórczych, w tym w szczególności źródeł niskoemisyjnych, w projekcie ustawy ujęto m.in.:

  • przesunięcie rozpoczęcia poboru opłaty mocowej z dnia 1 października 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r.
  • zmianę sposobu rozliczania opłaty mocowej na ryczałtową w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną z sieci o napięciu poniżej 1kV i mocy poniżej 16kW innych niż odbiorcy pobierający energię elektryczną w gospodarstwach domowych;

WIĘCEJ

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00 na adres biuro@piit.org.pl.