KM POIiŚ: Przyjęcie zmian kryteriów wyboru projektów w sektorze środowiska

Informujemy, iż 22 lutego 2018 r. zakończyło się głosowanie (w trybie obiegowym) nad projektami trzech uchwał ws. przyjęcia zmian kryteriów wyboru projektów w sektorze środowiska. W wyniku głosowania Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przyjął w trybie obiegowym:

- Uchwałę nr 1/2018 w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

- Uchwałę nr 2/2018 w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020

- Uchwałę nr 3/2018 w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020

W załączeniu przekazuję do Państwa wiadomości przyjęte uchwały wraz z załącznikami.

Obserwatorem z ramienia PIIT w pracach KM POIŚ jest Marek Bakowski – Pełnomocnik Prezesa PIIT.

Załączniki