Komitet Klimatu i Środowiska (KoKiŚ)

Komitet Klimatu i  Środowiska zajmuje się sprawami zużytego sprzętu cyfrowego oraz oszczędnością energii.

 • Przewodniczący Komitetu: Magdalena Olborska - Samsung
 • Wiceprzewodniczący Komitetu: Jacek Hutyra – Orange

Zakres działań:

 • Monitoring ustaw dotyczących:
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • baterii i akumulatorów;
 • gospodarki opakowań i odpadów opakowaniowych;
 • zielonego ładu.
 • Monitoring oraz współpraca w zakresie ESG.
 • Monitoring rozporządzenia „w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”.
 • Uczestnictwo w pracach nad wdrażaniem pakietu regulacji europejskich z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym do prawa polskiego.
 • Współpraca z kluczowymi interesariuszami z administracji publicznej.