Ochrona Środowiska (KOŚ)

Komitet Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami zużytego sprzętu cyfrowego oraz oszczędnością energii.

  • Przewodniczący Komitetu: vacat
  • Wiceprzewodniczący Komitetu: vacat