Uwagi do projektu rozporządzenia e-privacy w wersji z 10.07.2018 r. zaproponowanej przez Prezydencję Austriacką - dokument 10975/18

PIIT przekazała do MC swoje Uwagi do projektu rozporządzenia e-privacy w wersji z 10.07.2018 r. zaproponowanej przez Prezydencję Austriacką - dokument 10975/18,  z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

W ocenie Izby zmiany do projektu zaproponowane przez Prezydencję austriacką, jak również wcześniejsze wersje projektu, stanowią przeszkodę w wykorzystaniu potencjału przetwarzania danych przez wszystkich uczestników rynku na równoprawnych, konkurencyjnych zasadach, z korzyścią dla gospodarki i społeczeństwa. Pragniemy, aby użytkownicy usług, które oferujemy mieli do nas i do naszych usług zaufanie. Rozumiemy i popieramy konieczność zapewnienia poufności komunikacji elektronicznej i związane z tym prawo użytkowników do prywatności, które zostało wskazane w art.7 Karty Praw Podstawowych.

Załączniki