UODO-Trwają konsultacje Wytycznych w sprawie kodeksów postępowania

Do 2 kwietnia 2019 r. Europejska Rada Ochrony Danych przyjmuje uwagi do Wytycznych 1/2019 w sprawie kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących na mocy rozporządzenia 2016/679. Podczas lutowej sesji plenarnej Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła Wytyczne 1/2019 w sprawie kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących na mocy rozporządzenia 2016/679.

Szczegółowe informacje oraz tekst wytycznych znajdą Państwo na stronie Urzędu pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/138/732

Uwagi można zgłaszać w ramach konsultacji KODO  do dnia 15 marca br. na adres: barbara.sawina@orange.com lubm.busilo@telco.legal