Stanowisko w zakresie projektu ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności (obowiązki dot. telekomunikacji)

PIIT przedstawiła Prezesowi GUS swoje Stanowisko w konsultacjach:

  • projektu ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkańców w 2021 r. (UD 223  datowanym na: 28.12.2018 r.);
  • projektu ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (UD 222; datowanym na: 27.12.2018 r.).

Wątpliwości Izby budzą:

  • zobowiązania dla dostawców usług telekomunikacyjnych w zakresie przekazywania danych osobowych abonentów;
  • zobowiązania dla dostawców usług telekomunikacyjnych w zakresie wysyłania krótkich wiadomości tekstowych do użytkowników końcowych.

Załączniki