PIIT: Stanowisko do zmiany projektu ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie usunięcia z treści projektu ustawy krajowej opcji dostosowawczej przewidzianej w art. 8 ust. 1 RODO dot. obniżenia granicy wiekowej z 16 do 13 lat

PIIT przekazała do MC i KPRM swoje Stanowisko  do zmiany projektu ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie usunięcia z treści projektu ustawy krajowej opcji dostosowawczej przewidzianej w art. 8 ust. 1 RODO dot. obniżenia granicy wiekowej z 16 do 13 lat,  z prośbą o  uwzględnienie w dalszych pracach Rządu.

Załączniki