EDOR: Wytyczne w sprawie przykładów dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony danych

EROD do 2 marca przyjmuje uwagi do Wytycznych 1/2021 w sprawie przykładów dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony danych.

Wg komunikatu UODO https://uodo.gov.pl/pl/138/1857 wytyczne te uzupełniają wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wprowadzając bardziej praktyczne wskazówki i zalecenia. Dokument ma na celu pomoc administratorom danych w podjęciu decyzji, jak postępować w przypadku naruszenia ochrony danych i jakie czynniki wziąć pod uwagę podczas oceny ryzyka.

Na Państwa uwagi oczekujemy w terminie do dnia 25 lutego 2021 magda.kaminska@piit.org.pl

EROD WIĘCEJ