MC-Konsultacje publiczne europejskiej strategii danych

MC zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych europejskiej strategii danych. Przesłane materiały zostaną wykorzystane do przygotowania oficjalnego Stanowiska Rządu do komunikatu Komisji.

Europejska strategia danych została opublikowana w drugiej połowie lutego w komunikacie Komisji Europejskiej (COM(2020)66 A European strategy for data). Zawiera ona plany działań Komisji na najbliższe 5 lat, z obszaru prawa i inwestycji. Celem jest stworzenie w Europie społeczeństwa opartego na danych, które będzie liderem i wzorem do naśladowania dla innych państw. Komisja Europejska chce zwiększyć wykorzystanie danych przez przedsiębiorców i administrację, wyposażyć obywateli w narzędzia kontroli nad danymi osobowymi gromadzonymi na ich temat oraz pobudzić popyt na produkty i usługi oparte na danych.

Więcej informacji na temat strategii oraz proponowanych w niej działań można znaleźć w naszym komunikacie i na stronach Komisji Europejskiej, gdzie opublikowany jest też jej pełen tekst.

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 12 marca 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.

Załączniki