MC- konsultacje kwalifikacji rynkowej - Realizowanie zadań związanych z ochroną danych osobowych - Zintegrowany System Kwalifikacji

W nawiązaniu do poniższej korespondencji, proszę uprzejmie o zgłaszanie Państwa stanowisk do wniosku o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, kwalifikacji rynkowej: ,,Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych” złożonego przez Fundację VCC do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), do środy 11 września.

Dla przypomnienia przesyłam w załączeniu stanowisko SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych, które poparła Izba opiniując kwalifikację rynkową o nazwie „Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych’’złożoną przez Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

Uwagi można zgłaszać w terminie do 11 września 2019 na adres biuro@piit.org.pl

Załączniki