IBE: Monitorowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych u podmiotów, które przetwarzają dane osobowe do ZSK

Instytut Badań Edukacyjnych poddaje konsultacjom Wniosek o włączenie kwalifikacji „Monitorowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych u podmiotów, które przetwarzają dane osobowe” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Rozwiązania, które wprowadza ZSK, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji wzrośnie liczba zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji, co wpływa nie tylko na sytuację zawodową ludzi, lecz także na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy.

Przed przystąpieniem do wyrażenia opinii, IBE zachęca do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronach:

http://www.kwalifikacje.gov.pl/

https://kwalifikacje.edu.pl/

Załączniki