Dane Osobowe (KODO)

Komitet Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją zajmuje się wszelkimi kwestiami dotyczącymi danych, w tym danych osobowych związanych z regulacjami prawnymi oraz interesami sektora teleinformatycznego. W zakresie działania Komitetu znajdują się w szczególności kwestie dotyczące ochrony danych osobowych, prywatności, zarządzania danymi,w tym wielkimi zbiorami danych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.

  • Przewodniczący Komitetu Wojciech Dziomdziora - Pełnomocnik Prezesa PIIT, Członek Rady PIIT (DZP)
  • Wiceprzewodniczący Komitetu Xawery Konarski - Członek Rady PIIT (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
  • Wiceprzewodniczący Komitetu Daniel Ślęzak - Członek PIIT (T-Mobile)