Uwagi ws Projektu rozp. RM ws sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów zw. z czynnościami bankowymi, sporządzanych na informatycznych nośnikach danych

PIIT przekazała w konsultacjach Uwagi do MF do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na informatycznych nośnikach danych, z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

Załączniki