Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

W ramach konsultacji społecznych MSWiA, Izba złożyła Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (wersja z dnia 24.04.2018).

PIIT z wielką uwagą przygląda się pracom nad kolejną nowelizacją związaną m.in. z wdrożeniem polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (eDO). Ocena projektu nie jest prosta, bowiem regulacje wprowadzane ustawą mają szerokie oddziaływanie na sferę stosunków prawnych na rynku usług elektronicznych, który jest regulowany także innymi, bardzo dla tego rynku istotnymi przepisami. Przede wszystkim nie można pominąć korelacji pomiędzy nowelizacją ustawy o dowodach osobistych (na etapie konsultacji), a nowelizacją ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (na etapie pierwszego czytania w Sejmie).

Przedstawiamy również wyjaśnienia Izby przekazane do MSWiA do zestawienia uwag po konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się 13 czerwca 2018 roku.

Załączniki