Uwagi do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa

PIIT przekazała do MC Uwagi w konsultacjach projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”, z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

Widząc w projekcie Uchwały pozytywny ruch w stronę wymienionych w Ocenie Skutków Regulacji oszczędności, podniesienia cyberbezpieństwa, praktycznego wdrożenia modelu chmury obliczeniowej itd., Izba zwraca uwagę na konieczność przygotowania dokumentu strategicznego związanego z tworzeniem i eksploatacją Wspólnej Infrastruktury Informacyjnej Państwa.

Załączniki