Uwagi do projektu rozp. RM ws. sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na informatycznych nośnikach danych

Izba przekazała do MF swoje Uwagi w ramach konsultacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów ws. sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na informatycznych nośnikach danych, z prośbą o ich uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

Pełna treść uwag w załączniku

Załączniki