Uwagi do projektu o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 12.02.2019

Izba przekazała do MC swoje Uwagi do projektu o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 12.02.2019.

Przedstawiony w projekcie ustawy model opiera się o zdefiniowanie tzw. skrzynek doręczeń. Zgodnie z przepisami rozporządzenia eIDAS dla świadczenia usługi zaufania rejestrowanego doręczenia elektronicznego nie jest konieczne posiadanie skrzynki doręczeń, ponieważ ani samo rozporządzenie ani normy techniczne nie określają, że doręczenie powinno nastąpić poprzez przeniesienie danych na jakikolwiek środek komunikacji elektronicznej. Zgodnie z normami przestrzeń użytkownika, w tym aplikacje do przetwarzania poczty lub tzw. agent pocztowy jest realizowana na rzeczy nadawcy lub odbiorcy i nie stanowi części usługi zaufania rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Tym bardziej nie powinno to być przedmiotem legislacji ani ustalania kryteriów przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Załączniki