MC-konsultacje 2 projektów rozporządzeń do projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

PIIT przekazała do Ministerstwa Cyfryzacji wypracowane uwagi do 2 projektów rozporządzeń do projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa:

- projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentacji cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług kluczowych (nr w wykazie prac legislacyjnych RM – RD387),

- projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo (nr w wykazie prac legislacyjnych MC – 111).

WIĘCEJ

WIĘCEJ

Za prace z ramienia Zarządu PIIT jest odpowiedzialny W. Paluszyński – Wiceprezes PIIT

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 25 czerwca 2018 na adres: biuro@piit.org.pl

Załączniki