Uwagi do „Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych”

PIIT przekazała w ramach konsultacji MPiT swoje Uwagi do „Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych” z prośbą o ich uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.  PIIT wskazuje, że Koncepcja i przyjęte w niej założenia w znacznej mierze zasługują na poparcie.

„Na wstępnie pragniemy się podzielić uwagą ogólną, zgodnie z którą, procedury zakupowe w PZP naszym zdaniem nie powinny być obarczone nadmiernymi formalizmami, ponieważ generuje to duże koszty po stronie zarówno wykonawców jak i zamawiających (wykonawcy muszą przygotować się do złożenia ofert lub wniosków, zatrudnić osoby specjalizujące się w kwestiach formalnych, uzyskać wszystkie niezbędne oświadczenia i dokumenty), a następnie zamawiający muszą poświęcać czas 
i alokować zasoby na weryfikację oświadczeń i dokumentów, ich uzupełnianie oraz obronę swojego stanowiska przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami lub organami kontroli.”.

Więcej w załączonym dokumencie.

Załączniki