UKNF-projekt „Stanowiska UKNF w sprawie świadczenia usługi robo-doradztwa”

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował 8 maja br. projekt „Stanowiska UKNF w sprawie świadczenia usługi robo-doradztwa”:

https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=69670&p_id=18

Projektowany dokument ma w sposób kompleksowy odnosić się do najważniejszych zagadnień związanych z prowadzeniem robo-doradztwa, które powinny być uwzględnione w działalności podmiotu nadzorowanego. Projekt Stanowiska dotyczy również całości procesu, poczynając od fazy projektowania usługi, po jej praktyczne wdrożenie i monitorowanie istniejących rozwiązań. Stanowisko będzie miało na celu zapewnienie jednolitego wdrażania robo-doradztwa przez zainteresowane instytucje finansowe, z jednoczesnym uwzględnieniem odpowiedniej ochrony klientów, zwłaszcza inwestorów nieprofesjonalnych.

Prosimy o przekazanie uwag do biura do dnia 26 maja.

Terminem zgłoszenia uwag do KNF jest 29 maja.

Prace nad stanowiskiem z ramienia Izby koordynuje Michał Jaworski – Wiceprzewodniczący Rady PIIT.