Stanowisko: "Komisja Europejska proponuje pakiet cyberbezpieczeństwa"

Izba pozytywnie odnosi się do głównych tez Wspólnego Komunikatu Komisji Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz do przedstawionego przez Komisję pakietu cyberbezpieczeństwa.

Niezależnie od wyrażenia ogólnego poparcia dla potrzeby ustanowienia wspólnych działań i standardów oraz efektywnej współpracy na poziomie rządów i organów Państw Członkowskich w walce z cyberprzestępczością i jej przeciwdziałaniu, w tym poprzez zharmonizowane wdrożenie Dyrektywy 2016/1148 (tzw. Dyrektywa NIS) do maja 2018 r. oraz poszerzenie roli i wzmocnienie ENISA, pragniemy odnieść się do kilku wybranych elementów przedstawionego pakietu cyberbezpieczeństwa, które bezpośrednio przekładają się na działalność biznesową przedsiębiorców zrzeszonych w PIIT.

Treść stanowiska w załączeniu.

Załączniki