Stanowisko do ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustawach

Izba przekazała swoje Stanowisko w związku z procesem legislacyjnym projektu zmian z dnia 24 maja br. w ustawie o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustawach (UD532) .

Izba z uznaniem przyjmuje inicjatywę utworzenia rejestru, który ma zawierać dane pozwalające na ułatwienie kontaktu z obywatelami w tym adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego oraz wykorzystywania tych danych, za zgodą osób których dane dotyczą, do celów urzędowych. PIIT postuluje jednak rozważenie możliwość dostępu i korzystania z przedmiotowego rejestru przez podmioty wykonujące istotne z punktu widzenia państwa zadania, w tym obowiązki na rzecz państwa.

Załączniki