RM: Projekt uchwały w sprawie Programu otwierania danych na lata 2021–2027

Przedmiotem konsultacji jest uchwała Rady Ministrów, ustanawiająca „Program otwierania danych na lata 2021 – 2027”.

Celem Programu jest:

  1. zwiększanie podaży i poprawa jakości danych dostępnych na portalu dane.gov.pl dla każdego użytkownika w celu ponownego wykorzystywania;
  2. stworzenie środowiska, w którym korzyści gospodarcze i społeczne wynikające z otwartych danych, są dostrzegane i przekładają się na budowę nowych usług, produktów, tworzenia modeli biznesowych i nowych miejsc pracy oraz wspierają podejmowanie decyzji strategicznych;
  3. wejście do grupy liderów w Europie w zakresie jak najpełniejszego wykorzystania potencjału otwartych danych.

We wrześniu 2020 r. PIIT przedstawiła swoje stanowisko do projektu Programu otwierania danych.

Na Państwa uwagi do dokumentu czekamy do 5.XI.2020 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: dorota.galecka@piit.org.pl

Załączniki