PIIT: Poparcie dla Deklaracji Grupy Wyszehradzkiej ws. współpracy cyfrowej

DIGITALEUROPE oraz krajowe stowarzyszenia ICT z Węgier, Słowacji i z Polski: PIIT, KIGEiT i ZIPSEE, wyraziły swoje zadowolenie  z podpisanej w Krakowie w lutym 2021 r. deklaracji krajów wyszehradzkich w sprawie współpracy cyfrowej.

Każdy kraj jest obecnie w trakcie tworzenia własnego planu krajowego. Jednak współpraca przy projektach obejmujących wiele krajów jest niezbędna, aby zagwarantować, że nasz kontynent stanie się miejscem, w którym innowacyjne firmy cyfrowe mogą się rozwijać i tworzyć miejsca pracy. Technologie cyfrowe nie znają granic, ale fragmentacja europejskiej polityki cyfrowej i inwestycji może utrudniać rozwój przedsiębiorstw w Europie– czytamy w oświadczeniu.

Oświadczenie

Deklaracja Grupy Wyszehradzkiej