Petycja ws konieczności zwiększenia środków finansowych na cyberbezpieczeństwo

PIIT przekazała do  Ministra Karola Okońskiego - Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa Petycję w sprawie konieczności zwiększenia środków finansowych na cyberbezpieczeństwo, z prośbą o podjęcie działań w ramach prac Ministerstwa.

5.08.2018 roku Sejm RP uchwalił ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz. U z 13.08.2018  poz. 1560). Ustawa nakłada szereg nowych obowiązków na organy administracji publicznej, ale i na przedsiębiorców, zwłaszcza na operatorów usług  kluczowych i dostawców usług cyfrowych. Tymczasem w przepisach przejściowych i końcowych tj. w art. 93 ustawy, wprowadzono maksymalne poziomy wydatków na cele związane z realizacją ustawy dla poszczególnych działów administracji rządowej w kolejnych latach, poczynając od b.r. aż do roku 2027.

Załączniki