Petycja ws dostępu niektórych kategorii podmiotów o szczególnym statusie zaufania społecznego do rejestrów państwowych w celu potwierdzania tożsamości

Izba z niepokojem obserwuje narastające zjawisko wykorzystywania fałszywych dokumentów tożsamości do popełniania przestępstw na szkodę obywateli RP. Według ChronPESEL.pl tylko w 2017 roku dokonano 47 tys. wyłudzeń na skradzione dane osobowe o łącznej wartości nawet 3 mld. zł. Problem ten był sygnalizowany Ministerstwu przez Izbę m.in.  w związku z postępowaniami o udzielenie dostępu do Rejestru PESEL, czy Rejestru Dowodów Osobistych.

Więcej: Petycja PIIT

Załączniki