Petycja dotycząca wprowadzenia zakazu wytwarzania i obrotu zagranicznymi dokumentami identyfikacyjnymi i ich replikami

Izba przekazała do Ministra Sprawiedliwości Petycję dotycząca wprowadzenia zakazu wytwarzania i obrotu zagranicznymi dokumentami identyfikacyjnymi i ich replikami z prośba o jej uwzględnienie w pracach Ministerstwa.

PIIT wnosi o dokonanie zmian legislacyjnych, które spowodują, że zakazane zostanie w Polsce, pod groźbą kary, wytwarzanie i obrót replikami zagranicznych dokumentów identyfikacyjnych. 4.10.2018 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o dokumentach publicznych, która m.in. penalizuje wytwarzanie i obrót tzw. duplikatami dokumentów publicznych w tym dokumentami tożsamości. Zgodnie z art. 58 tej ustawy: „Kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.".

Załączniki