Opinia ws warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo

Izba przekazała do MC swoją Opinię w konsultacjach projektu rozporządzenia ws warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

PIIT, jako organizacja zrzeszająca kluczowe podmioty polskiego rynku telekomunikacyjnego i informatycznego, ma świadomość podstawowego wręcz znaczenia bezpieczeństwa cybernetycznego usług kluczowych oraz usług cyfrowych. Dlatego ze zrozumieniem oceniamy działania służące określeniu wymagań mających wspierać bezpieczeństwo istotnych dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki usług. Postulujemy jednak, aby wprowadzane środki były zawsze proporcjonalne do identyfikowanych dla konkretnych indywidualnych przypadków ryzyk, a także na tyle elastyczne, aby możliwe było ich racjonalne wdrożenie w różnego typu organizacjach, z różnych sektorów, jak i o różnej strukturze wewnętrznej. Proponowane rozwiązania powinny jednocześnie uwzględniać ustalony już dorobek certyfikacji w systemie ISO, w szczególności wobec podmiotów posiadających już w tym zakresie odpowiednie certyfikaty.

Załączniki