Opinia do projektu uchwały Rady Ministrów ws Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024

Izba przekazała do MC Opinię do projektu uchwały Rady Ministrów ws Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024, z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

PIIT, jako organizacja zrzeszająca kluczowe podmioty rynku telekomunikacyjnego i teleinformatycznego podkreśla, że kwestie cyberbezpieczeństwa traktujemy z najwyższą uwagą. Szczególnie w obliczu zwiększającego się udziału technik cyfrowych, zarówno w życiu prywatnym, gospodarczym, jak i funkcjonowaniu administracji publicznej uważamy, że obszar ten będzie kluczowy dla faktycznego osiągnięcia pozytywnych skutków, jakie zazwyczaj wiąże się z cyfryzacją, w tym wzrostu innowacyjności, pobudzenia gospodarczego, w tym wzrostu PKB, czy zmian na rynku pracy. Skuteczne zaadresowanie kluczowych wyzwań będzie przy tym istotne z punktu widzenia całości cyfrowego ekosystemu i wszystkich jego uczestników.

Załączniki