MZ- Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (KUZ)

MZ- Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (KUZ)

Do PIIT wpłynął projekt Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (KUZ)

Z uzasadnienia: „Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ) nie odpowiadają funkcjom, jakie dokument ten powinien pełnić, biorąc pod uwagę możliwe rozwiązania technologiczne i nie są zsynchronizowane z innymi narzędziami informatycznymi”.

WIĘCEJ

Za prace z ramienia Zarządu PIIT jest odpowiedzialny W. Paluszyński – Wiceprezes PIIT 

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 20 czerwca 2018 na adres: biuro@piit.org.pl