MZ-projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia

W 2018 r. w ramach Platformy e-Zdrowie (P1) uruchomione zostało tzw. Internetowe Konto Pacjenta (IKP), które umożliwia np. dostęp do informacji o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej. W chwili obecnej możliwy jest już wgląd do wystawionych oraz zrealizowanych recept w postaci elektronicznej. Projekt zawiera propozycje kolejnych zmian, które dadzą pacjentowi lepszy dostęp do informacji medycznej za pośrednictwem pacjent.gov.pl

WIĘCEJ

Uwagi można w terminie do 29 kwietnia 2019 na adres biuro@piit.org.pl