MZ-Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Przedmiotem projektu rozporządzenia jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 1217 i z 2019 r. poz. 226) mająca na celu deregulację obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek. Należy zrezygnować z obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek w celu dążenia do elektronizacji i tym samym uproszczenia załatwiania spraw przez wybór stosowania pieczęci, nadruku lub naklejki. Wymóg stosowania jedynie pieczęci imiennych lub firmowych stanowi zbędny formalizm.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do 12 czerwca 2019 na adres biuro@piit.org.pl