MZ-Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745 i 1773 oraz z 2019 r. poz. 436 i 718) ma na celu doprecyzowanie kwestii realizacji recept w postaci elektronicznej. W obecnym stanie prawnym istnieje możliwość zrealizowania recept w postaci papierowej wystawionych w sposób niepełny bądź nieprawidłowy pod warunkiem dokonania określonych czynności przez osobę wydającą. Projekt ma na celu stworzenie analogicznej możliwości w zakresie recept w postaci elektronicznej. Pozwoli to na zrównanie statusu pacjentów bez względu na rodzaj wystawionej im recepty. Projekt warunkuje też sprawne wykonywanie pracy przez osobę wydającą.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do 14 czerwca 2019 do godz. 12:00 na adres biuro@piit.org.pl