MZ: projekt rozporządzenia ws rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej

Ministerstwo Zdrowia informuje o konsultacjach projektu rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej.

Projekt zawiera regulacje dotyczące rodzajów i zawartości dokumentacji dyspozytorni medycznej, prowadzonej w  SWD PRM. W tym zakresie przepisy projektu zostały przygotowane w oparciu o dotychczasowe rozwiązania wynikające z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849). Zakłada się, że dokumentacja dyspozytorni medycznej będzie prowadzona w postaci elektronicznej w dwóch formach: indywidualnej, czyli karty obsługi zgłoszenia i karty zlecenia wyjazdu lub karty zlecenia wylotu oraz zbiorczej, czyli księgi dyspozytorni medycznej.

WIĘCEJ:

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 7 września 2020 r. na adres magda.kaminska@pii.org.pl.