MZ- projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w SIM

Rozporządzenie ma na celu określenie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej, dla których skierowania będą wystawiane w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, zwanym dalej „SIM”, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz. 1845, z późn. zm.).

Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Określenie skierowań w postaci elektronicznej, które będą wystawiane w SIM. Będą to skierowania, o których mowa w art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli skierowania na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, na leczenie szpitalne, oraz na wybrane następujące badania diagnostyczne - badania medycyny nuklearnej, badania tomografii komputerowej, badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego, badania echokardiograficzne płodu oraz badania pozytonowej tomografii emisyjnej.

Za projekt z ramienia Zarządu PIIT odpowiada W. Paluszyński – Wiceprezes PIIT.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 22 lutego 2019 do godz. 15.00 na adres:biuro@piit.org.pl