MZ - proj. rozp. ws standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Standard teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ma zapewnić realizację teleporady z uwzględnieniem takich elementów jak:

1) udostępnienie i opracowanie przez świadczeniodawcę w miejscu wykonywania świadczeń oraz na swojej stronie internetowej informacji o zasadach udzielania teleporad;

2) potwierdzenie tożsamość świadczeniobiorcy na podstawie danych przekazanych przez niego;

3) zapewnienie poufności teleporady;

poinformowanie świadczeniobiorcy o sposobie realizacji e-recepty, e-skierowania, orzeczeniu o czasowej niezdolności do pracy, – w przypadku ich wystawienia oraz o możliwości założenia przez świadczeniobiorcę Internetowego Konta Pacjenta, w przypadku gdy świadczeniobiorca nie posiada takiego konta, w celu ułatwienia dostępu do informacji medycznych przekazanych w ramach teleporady.

WIĘCEJ:

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 4 sierpnia 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.