MRPiT: projekt rozporządzenia ws kryteriów, warunków technicznych i wymagań, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii

Celem zmian jest zapobieżenie powstania luki prawnej w dacie uchylenia rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206] . Projekt zapewnia podstawę prawną dla użytkowania urządzeń fiskalnych starszego typu, nie posiadających funkcjonalności stałego połączenia z Centralnym Repozytorium Kas (kasy z elektronicznym zapisem kopii).

Na Państwa uwagi oczekujemy do dnia 4 lutego 2021 r. magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ: