MRPiT: projekt rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i warunków dla kas rejestrujących

Celem ww. zmian jest m.in. umożliwienie przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej (e-paragonów) do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób, przy zastosowaniu kas rejestrujących najnowszego typu (kas on-line). Na mocy obowiązującego rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206) kasy te posiadają jedynie możliwość  wydruku  paragonów  fiskalnych a  podatnik jest obowiązany  wydać  konsumentowi ich papierową postać. Docelowo wydawanie paragonu fiskalnego w postaci papierowej powinno jednak być uzależnione od wyboru klienta i/lub podatnika (sprzedawcy).Projektowane rozporządzenie ma zatem na celu wykonanie upoważnienia ustawowego z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego oraz zastąpienie ww. rozporządzenia z 2018 r.

Na Państwa uwagi oczekujemy do dnia 4 lutego 2021 r. magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ: