MPiT - Unia Europejska gotowa do pogłębienia współpracy gospodarczej z USA

Po kilku miesiącach intensywnych prac Komisja Europejska i USA są coraz bliżej rozpoczęcia negocjacji mających na celu pogłębienie współpracy handlowej pomiędzy obu stronami. Powołana w tym celu wspólna grupa robocza (ang. The Executive Working Group) od września ub.r. dyskutowała nad obszarami przyszłej współpracy zarysowanymi we wspólnym oświadczeniu Przewodniczącego KE J.C. Junckera i Prezydenta USA D. Trumpa z 25 lipca ub.r.

W pierwszej kolejności uwaga obu stron została skoncentrowana na poprawie współpracy regulacyjnej w zakresie sektora farmaceutycznego, urządzeń medycznych i cyberbezpieczeństwa, gdzie postępy są możliwe stosunkowo szybko. Niezależnie od powyższych działań UE zdołała już wdrożyć kilka elementów wspólnego oświadczenia. W szczególności wzrósł import soi z USA do UE o 114% w okresie od lipca do stycznia 2019 r., w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim. USA są obecnie głównym dostawcą soi do UE i wkrótce najprawdopodobniej będą mogły dalej rozszerzać swój rynek, w następstwie decyzji KE o czasowym uznaniu amerykańskich nasion soi za spełniające wymogi techniczne UE dla zastosowania tego surowca przy produkcji biopaliw. W wyniku nowych kontraktów, także dzięki tym podpisanym przez stronę polską, nastąpił także gwałtowny wzrost dostaw skroplonego gazu ziemnego LNG z USA w październiku i listopadzie ub.r.

Ze strony UE przystąpienie do negocjacji z USA, w tych częściach, które wykraczają poza posiadane pełnomocnictwa, wymaga przyjęcia zaleceń – tzw. mandatów negocjacyjnych*. Dotyczy to umowy o ocenie zgodności oraz umowy o ws. zniesienia ceł na towary przemysłowe. Mandaty negocjacyjne dla obu umów są w trakcie procedury zatwierdzania.

USA są głównym odbiorcą eksportu towarów przemysłowych z UE i drugim co do wielkości eksporterem towarów przemysłowych do UE. Dlatego podmioty gospodarcze po obu stronach Atlantyku skorzystałyby z liberalizacji taryfowej i wyeliminowania potrzeby powielania wymogów w zakresie badań, inspekcji i certyfikacji, a tym samym zmniejszenia kosztów wzajemnego dostępu do rynków.

Szczegółowa informacja nt. przebiegu prac wspólnej grupy roboczej UE-USA dostępna jest tutaj.

Wszelkie pytania/ komentarze/ sugestie nt. planowanego pogłębienia współpracy handlowej pomiędzy UE i USA prosimy kierować na adresy: Przemyslaw.Buczkowski@mpit.gov.pl oraz Joanna.Hawryluk@mpit.gov.pl.

* Treść aktualnego projektu mandatu negocjacyjnego UE dla umowy dot. oceny zgodności wraz z załącznikiem; Treść aktualnego projektu mandatu negocjacyjnego UE dla umowy ws. zniesienia ceł na towary przemysłowe wraz z załącznikiem