Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza nabór do Grup roboczej ds. kompetencji cyfrowych

Na stronie MC ukazała się informacja ws naboru do Grupy roboczej ds. kompetencji cyfrowych.

Minister Cyfryzacji, dostrzegając potrzebę stworzenia forum wymiany opinii i dobrych praktyk w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych obywateli, jak i wydzielonych grup – pracowników, przedsiębiorców czy administracji publicznej, planuje utworzenie Grupy roboczej ds. kompetencji cyfrowych. Podstawowym zadaniem grupy jest opracowanie planu działań na rzecz podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych w Polsce oraz planu działań na rzecz kompetencji cyfrowych kadr administracji publicznej.

Więcej o naborze: https://www.gov.pl/cyfryzacja/grupa-robocza-ds-kompetencji-cyfrowych

Osoby zainteresowane pracami w Grupie z ramienia Izby prosimy o zwrotne zgłoszenie w terminie do dnia  12 lipca 2018 r. z zaznaczeniem maksymalnie 2 obszarów specjalizacji (wybrać z poniżej listy):

  • Kształtowanie powszechnych kompetencji cyfrowych
  • Kształtowanie kompetencji cyfrowych niezbędnych w pracy
  • Kształtowanie kompetencji specjalistów ICT
  • Kształtowanie kompetencji cyfrowych w obszarze edukacji
  • Kształtowanie kompetencji cyfrowych w administracji