MF-2 projekty rozp. ws wysokości kwot odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego ze system identyfikacji elektronicznej oraz ws min. sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia

- w sprawie wysokości kwot odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego ze system identyfikacji elektronicznej,

- w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu odpowiedzialnego ze system identyfikacji elektronicznej.

WIĘCEJ

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 23 sierpnia 2018 na adres: biuro@piit.org.pl