MC-Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustan. program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 (COM(2018)434)

Program będzie składał się z 5 współzależnych i wzajemnie się wzmacniających filarów:

1) Infrastruktura obliczeniowa o wysokich parametrach i infrastruktura przetwarzania danych zostanie zamówiona wspólnie w celu zbudowania zintegrowanego europejskiego ekosystemu superkomputerów (w tym sprzętu, oprogramowania, aplikacji), wykorzystywanego w szczególności w obszarach interesu publicznego;

2) Zdolności cyberbezpieczeństwa zarówno administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw zostaną zwiększone poprzez

(i) zamówienia na zaawansowane rozwiązania, wyposażenie, narzędzia i dane;

(ii) zwiększenie dostępu do urządzeń testujących i certyfikacyjnych;

oraz (iii) zapewnienie pomocy technicznej i wiedzy fachowej;

3) Otwarte platformy i "wspólna przestrzeń danych" dla sztucznej inteligencji zostaną pozyskane i będą szeroko dostępne w całej UE w cyfrowych centrach innowacji, zapewniając zaplecze testowe i wiedzę małym przedsiębiorstwom i lokalnym innowatorom.

4) Filar Zaawansowanych Umiejętności Cyfrowych umożliwi studentom i ekspertom technologicznym prowadzenie szkoleń w zakresie zaawansowanych technologii cyfrowych (analiza danych, robotyka, sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo, obliczenia o wysokiej wydajności, kwantowe itp.), Specjalistyczne kursy i staże w firmach wdrażanie zaawansowanych technologii;

5) Wielkoskalowe projekty wdrożeniowe wesprą przekształcenie obszarów szeroko pojętego zainteresowania publicznego w erę cyfrową. Będą one miały na celu dostosowanie inwestycji państw członkowskich i UE w celu zapewnienia szerokiej dostępności i interoperacyjności powstałych rozwiązań, kontynuacji działań i usług świadczonych w ramach poprzednich programów. Wsparcie zostanie skierowane również do małych i średnich przedsiębiorstw, aby zaangażowały się w transformację cyfrową, w szczególności w obszarach takich jak sztuczna inteligencja.

Za prace z ramienia Zarządu PIIT jest odpowiedzialny W. Paluszyński – Wiceprezes PIIT

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 18 czerwca 2018 na adres: biuro@piit.org.pl

Załączniki