MC- Prośba o opinię w ramach procedury zasięgania opinii środowiska zainteresowanego odnośnie włączania kwalifikacji rynkowych z obszaru cyberbezpieczeństwa do ZSK zgłoszonych przez Intchem sp. z o.o

Kwalifikacje z obszaru cyberbezpieczeństwa:

  1. Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyśle,
  2. Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i proceduralnych,
  3. Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i technicznych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym, zwracam się  do Państwa z uprzejmą prośbą o wyrażenie  opinii dotyczącej zasadności przedłożonych przez Intchem sp. z o.o  wniosków o włączenie kwalifikacji, ewentualnym zakresie koniecznych kompetencji oraz wymagań do ich spełnienia.

W związku z powyższym prosimy o wyrażenie opinii odrębnie dla każdego wniosku w załączonych formularzach:

  1. Załącznikiem nr 1 -  dla kwalifikacji Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyśle;
  2. Załącznikiem nr 2 - dla kwalifikacji Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i proceduralnych;
  3. Załącznikiem nr 3 - dla kwalifikacji  Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i technicznych.

Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji wzrośnie liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji, co wpłynie nie tylko na sytuację zawodową pracowników, lecz także na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy. Przed przystąpieniem do wyrażenia opinii zachęcamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronach: www.kwalifikacje.gov.pl oraz www.kwalifikacje.edu.pl oraz

https://www.youtube.com/watch?v=-nf3A3hG2y4

https://www.youtube.com/watch?v=dkKLZGFIJy4

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 02 kwietnia 2019 na adres:biuro@piit.org.pl

Załączniki