MC- Prośba o opinię w ramach procedury zasięgania opinii środowiska zainteresowanego odnośnie włączania kwalifikacji rynkowych do ZSK zgłoszonych przez Fundację Widzialni

Kwalifikacje rynkowe zgłoszone przez Fundację Widzialni:

  1. Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami;
  2. Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines);
  3. Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

W związku z powyższym prosimy o wyrażenie opinii odrębnie dla każdego wniosku w załączonych formularzach:

  1. Załącznik nr 1 -  dla kwalifikacji „Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami”;
  2. Załącznik nr 2 - dla kwalifikacji „Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)”;
  3. Załącznik nr 3 - dla kwalifikacji  „Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)”.

Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji wzrośnie liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji, co wpłynie nie tylko na sytuację zawodową pracowników, lecz także na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy. Przed przystąpieniem do wyrażenia opinii zachęcamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronach: www.kwalifikacje.gov.pl oraz www.kwalifikacje.edu.pl oraz

https://www.youtube.com/watch?v=-nf3A3hG2y4

https://www.youtube.com/watch?v=dkKLZGFIJy4

WIĘCEJ

Uwagi można w terminie do 22 maja 2019 na adres biuro@piit.org.pl

Załączniki