MC: projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (UC47)

Ministerstwo Cyfryzacji informuje o konsultacjach projektu ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (UC47).

Ustawa określa zasady otwartości danych oraz zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania tych informacji oraz zasady ustalania opłat za ich ponowne wykorzystywanie.

WIĘCEJ

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 15 września 2020 r. na adres magda.kaminska@pii.org.pl.